Politica de Confidentialitate

Politica de confidentialitate

1. Introducere

Această politică de confidențialitate explică în detaliu modul în care TACHE CATALIN MARIAN P.F.A., în calitate de operator de date, colectează, utilizează și protejează datele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 (GDPR), aplicabil în UE din 25 mai 2018.

Scopul acestei politici este de a vă informa despre drepturile și obligațiile dvs. în contextul prelucrării datelor personale în activitățile noastre, care includ:

  • vizitele la sediul și site-ul digiwise.ro,
  • comunicările prin e-mail și telefon,
  • relațiile comerciale.

2. Identitatea și Datele de Contact ale Operatorului

TACHE CATALIN MARIAN P.F.A. (cunoscută și sub numele de DIGIWISE.RO), cu sediul în Comarnic, Prahova, este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. F29/984/2023 și are CUI 48882105. Suntem autorii, proprietarii și administratorii site-ului digiwise.ro. Pentru întrebări legate de datele personale, contactați-ne la: gdpr@digiwise.ro.

3. Definiții și Termeni

  • Date personale: Orice informații care identifică sau pot identifica o persoană fizică, direct sau indirect;
  • Prelucrare: Totalitatea operațiunilor efectuate pe datele personale (colectare, înregistrare, stocare, modificare, consultare, utilizare, transmitere, ș.a.);
  • OperatorTACHE CATALIN MARIAN P.F.A., care stabilim scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor personale;
  • Consimțământ: Acordul clar, informat și voluntar al unei persoane pentru prelucrarea datelor sale personale.

4. Drepturile Persoanelor Vizate

Explicăm în detaliu drepturile dvs., cum ar fi dreptul de acces, de portabilitate, de opoziție, de rectificare, de ștergere („dreptul de a fi uitat”) și dreptul de a restricționa prelucrarea datelor. De exemplu, aveți dreptul să solicitați acces la datele personale pe care le deținem despre dvs. și modul în care sunt prelucrate.

5. Colectarea Datelor Personale

Descriem cum colectăm datele personale direct (prin interacțiuni directe cu dvs.) și indirect (prin intermediul partenerilor sau platformelor sociale/profesionale). Exemple de date colectate includ numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.

6. Tipuri de Date Colectate și Scopul Prelucrării

Detaliem categoriile de date personale pe care le colectăm și scopul pentru care sunt folosite. Acest lucru include datele de contact pentru comunicare și tranzacții, datele de utilizare pentru îmbunătățirea experienței pe site-ul nostru și datele necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale și legale.

7. Temeiurile Prelucrării Datelor

Explicăm temeiurile legale ale prelucrării datelor personale: îndeplinirea unui contract, consimțământul dvs., interesele noastre legitime, obligații legale și interes public.

8. Utilizarea Datelor în Scopuri Specifice

Detaliem modul în care utilizăm datele personale în diferite contexte, cum ar fi comunicarea cu dvs., procesul de recrutare, îndeplinirea obligațiilor contractuale și legale.

9. Securitatea și Retenția Datelor

Descriem măsurile pe care le-am luat pentru a asigura securitatea datelor personale și perioadele de timp pentru care sunt reținute aceste date. De exemplu, datele sunt stocate pe servere securizate, cu acces controlat și sunt păstrate pentru o perioadă de 5 ani.

10. Modificări ale Politicii de Confidențialitate

Ne angajăm să vă ținem informați despre orice modificări ale acestei politici, publicând actualizări pe site-ul digiwise.ro